Rundabordssamtal i Perstorps trädgård den 26 juni

På morgonen den 26 juni samlades representanter för Centern, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna i en solig trädgård i centrala Visby. Biogaskommissionen, med representation från SSAB, Nordion, Perstorp, IKEM och Energigas Sverige, bjöd på lätt frukost och ett samtal kring det kraftigt ökande behovet av biogas som följer av industrins omställning i Sverige, inte minst behovet av biogas som råvara och för metallurgiska processer.

Seminarium i Svenskt näringslivs trädgård den 27 juni

På eftermiddagen den 27 juni höll Biogaskommissionen ett seminarium i Svenskt näringslivs trädgård i Visby, på temat ”Mer biogas för att tillverka fossilfria material och produkter”.

På seminariet tydliggjordes att industrin behöver biogas för sin omställning, inte enbart för att skapa de höga temperaturer som vissa processer kräver, utan även för att få fram grundkomponenterna till flera material som idag igår i många produkter vi använder i vardagen.

Kommissionens bedömning är att biogasbehovet kommer uppgå till hela 10 TWh redan år 2030. Det kan jämföras med dagens inhemska tillverkning som är dryga 2 TWh. Om något av den kraftigt ökande efterfrågan i Sverige ska mötas med inhemsk produktion så måste den öka markant under de närmaste åren.

Biogaskommissionens medlemmar representerades av Malin Johansson från IKEM, Tomas Hirsch från SSAB, Tony Clark från Avfall Sverige, Carolina Wistén från Nordion Energi samt Adam Kanne från Perstorp. Anna Wallentin från Energigas Sverige ledde seminariet. Daniel Westlén, statssekreterare på Klimat- och näringslivsdepartementet konstaterade att svenska företag ligger långt fram i omställningen och lyfte fram att det krävs en tilltagande efterfrågan på klimatneutrala produkter för att det ska bli lönsamt att producera dem i längden.