Riksdagsledamöterna Larry Söder (KD) och Fredrik Olovsson (S) hälsade välkomna och betonade vikten av omställningen mot fossilfrihet och industrins bidrag i det arbetet. De konstaterade att biogasens roll som råvara inte har lyfts fram på ett tydligt sätt tidigare och att de därför såg fram emot en intressant dag. Därefter lämnade de över till moderatorn Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige.

Moderatorn presenterade inledningsvis de representanter från biogaskommissionen som inte deltar i den panel som kommer senare i programmet. Representanter från IKEM, Nordion Energi, Gasum, Uniper och Avfall Sverige berättade om deras verksamhet och varför de är med i kommissionen.

Kommissionens ordförande Adam Kanne från Perstorp – tillika initiativtagare till kommissionen – berättade om hur idén med kommissionen uppstod och menar på att en viktig del av satsningen är att lyfta biogasen som råvara och insatsvara och att det handlar om att kvantifiera, kvalificera och kommunicera industrins behov av mer biogas. Därefter kommer kommissionen tydliggöra vad som krävs för att öka tillgången på biogas till rimliga priser. Det går inte att komma ifrån att det kommer krävas fler och betydligt större produktionsanläggningar för biogas i Sverige, menar Adam Kanne.

Sedan välkomnade moderatorn övriga representanter från företag i kommissionen upp till ett panelsamtal. Samtalet handlade om vilka behov respektive företag har av biogas och vilka utmaningar och möjligheter som biogasen skapar i deras respektive verksamhet. IKEA menade på att de behöver ställa om för att samhället behöver det och att det är en omställningsresa som de har redan har inlett. Perstorp berättade bland annat om Project Air som är en viktig satsning för att tillverka fossilfri metanol med hjälp av biogas och vätgas. Målet är att anläggningen ska stå klar redan 2027. Höganäs lyfte behovet av stora mänger biogas till konkurrenskraftiga priser, och menar på att det rent tekniskt inte är något problem att byta naturgasen till biogas eftersom det är samma molekyl. För SSAB:s del handlar det om att uppfylla de ställda mål för omställning som företaget har satt upp, dels med tekniken från Hybrit, men även genom en utökad elektrifiering och användning av biogas.

Emma Lefdal, Höganäs, Thina Georgsson, IKEA, Adam Kanne, Perstorp och Tomas Hirsch, SSAB. Foto: Pia Nordlander

Närvarande politiker visade på ett stort intresse för utmaningen och var positiva till att industrin lyfter behovet av mer biogas för att klara omställningen. Frågan är inte ny, men utan industrins perspektiv har den inte varit tillräckligt prioriterad. Industrins tydliga budskap om att vi till 2030 behöver gå från ca 2 till 10 TWh biogas lägger grunden för att ta fram en plan för att skala upp produktionen.

Insikten om att gas behövs som råvara i produkter och material behöver spridas, och detta blir en viktig uppgift för Industrins biogaskommission. Flera organisationer och politiker uttryckte att de gärna bidrog i det fortsatta arbetet.

Flera riksdagsledamöter lyfte frågor om vad politiken behöver leverera. Det är en god grund för fortsatt dialog när kommissionen nu påbörjar arbetet med att ta fram konkreta förslag på åtgärder och satsningar. Det finns en stor uppslutning kring att Sverige och vår industri ska ställa om till fossilfrihet.

- Utfasningen av olja och fossilgas som råvaror är en pusselbit som ofta glömts bort, menar Daniel Westlén, statssekreterare hos klimat- och miljöministern.

I Westléns sammanfattning lyfte han även omställningen till fossilfritt och att Sverige kan gå före, samt vikten av att bidra till omställningen genom att exportera våra fossilfria produkter till övriga världen.

Intresset från deltagarna var stort och nu fortsätter biogaskommissionens viktiga arbete under det år som initiativet pågår.

Fler nyheter om lanseringen

Pinfärskt gäng lobbar för mer biogas

Industrin vill att Sverige femdubblar produktionen av biogas

Industriaktörer i gemensamt initiativ – vill se snabb ökning av svensk biogasproduktion