Syfte och mål

Syftet med Industrins biogaskommission är att bidra till ökad förståelse för industrins behov av biogas som råvara och som insatsvara i metallurgiska processer för tillverkning av material eller stål.

Industrins biogaskommission har följande mål:

  • Visa på industrins roll för omställningen till fossilfria material och processer.
  • Kartlägga och kommunicera industrins behov av biogas, och att lyfta detta på den politiska agendan. I det ingår att visa hur industrins behov av biogas som råvara är en förutsättning för att Sverige ska lyckas i klimatomställningen.
  • Lyfta frågan om behovet av en kraftigt ökad storskalig och industriell produktion och utvecklad distribution av biogas.
  • Ta fram och kommunicera förslag på mer effektiva styrmedel och andra förutsättningar.
  • Visa att aktörer som på olika sätt relaterar till industrins behov av biogas står enade i dessa frågor och konstruktivt bidrar för att driva dem framåt.

Vår organisation

Industrins biogaskommission samlar flera av Sveriges ledande industriaktörer i syfte möjliggöra en omställning till fossilfrihet genom att ersätta naturgas med biogas. Kommissionens samlar industriföretag som själva använder biogas som råvara eller som del i metallurgiska processer i sin produktion, producenter och leverantörer av biogas, samt företag som arbetar med infrastruktur eller som på andra sätt är berörda.

Kommissionen lanserades i början av 2024 och kommer att samla kunskap och ta fram nödvändiga förslag för att möta industrins behov av biogas till 2030. Kommissionen arbetar fortlöpande för ökad kunskap och relevanta förslag och kommer i början av 2025 presentera en slutrapport meda förslag som då överlämnas till politiken. Arbetet bedrivs öppet och transparent. Mål, aktiviteter och de företag som ingår är publikt.


Följande företag och organisationer ingår i Industrins Biogaskommission:

Perstorp

Höganäs

SSAB

IKEA

IKEM

Nordion Energi

Gasum

Uniper

Avfall Sverige

Energigas Sverige