De flesta produkter vi använder i vardagen tillverkas av fossila råvaror eller med hjälp av fossila processer. Det är inte hållbart och därför har svensk industri inlett resan till fossilfrihet. Det gäller inte bara den el och energi vi använder, utan även råvarorna och processerna som material och produkter tillverkas av. En av dessa fossilfria råvaror som industrin har ett ökande behov av är biogas, vilket gör att efterfrågan också ökar kraftigt i närtid.

Stål, kemi och andra industriella varor ingår i nästan alla produkter i samhället – från balkarna i stora hus till minsta suddgummi, leksakerna till barnen, lampan på skrivbordet och telefonen vi inte kan vara utan. I hög utsträckning tillverkas dessa produkter fortfarande av fossila råvaror. Ordförande för Industrins biogaskommission, Adam Kanne, menar att biogas har en nyckelroll när svensk industri ställer om:

- Förståelsen för industrins behov av mer biogas som råvara och insatsvara i tillverkningsprocesser måste öka och leda till åtgärder. Biogasen har en nyckelroll för en klimatneutral omställning av nästan alla produkter i samhället. Vid sidan av elektrifieringen är förutsättningarna att ställa om industrin till biogas helt avgörande, säger Adam Kanne, ordförande för Industrins biogaskommission och Vice President Public Affairs på kemiföretaget Perstorp.

Idag produceras bara drygt 2 TWh produceras i Sverige. Till 2030 bedömer Industrins biogaskommission att behovet kommer öka till åtminstone 10 TWh.

- Vår bedömning är att bara industrins behov av biogas till 2030 är 10 TWh och att behovet därefter fortsätter uppåt. För att tillfredsställa detta och övriga samhällets behov bedömer vi att biogasproduktionen i Sverige behöver femdubblas till 2030. Vi ser ett starkt tryck från politiken att driva igenom reformer för elektrifiering. Det är bra. Men biogasens betydelse är inte lika känd och den är en förutsättning för vi ska nå klimatmålen i de segment som inte kan elektrifieras, dvs material och produkter. Därför lanserar vi nu Industrins biogaskommission, säger Adam Kanne.

Lanseringen av Industrins biogaskommission sker vid ett riksdagsseminarium den 28 februari kl 11.30 – 13.00. Seminariet anordnas tillsammans med riksdagsledamöterna Larry Söder (KD) och Fredrik Olovsson (S). På seminariet deltar bland andra Daniel Westlén, statssekreterare hos klimat- och miljöministern, samt representanter från: Perstorp, Höganäs, SSAB, IKEA, IKEM, Nordion Energi, Gasum, Uniper, Avfall Sverige och Energigas Sverige.

För ytterligare frågor

Adam Kanne, ordförande Industrins biogaskommission, 0702-38 01 77 adam.kanne@perstorp.com 

Om Industrins biogaskommission

Industrins biogaskommission samlar flera av Sveriges ledande industriaktörer i syfte möjliggöra en omställning till fossilfrihet genom att ersätta fossil gas med biogas som råvara till material eller som del i metallurgiska processer. Kommissionens samlar industriföretag, producenter och leverantörer av biogas, samt företag som arbetar med infrastruktur eller som på andra sätt är berörda.

Följande företag och organisationer ingår i Industrins Biogaskommission: Perstorp, Höganäs SSAB, IKEA, IKEM, Nordion Energi, Gasum, Uniper, Avfall Sverige och Energigas Sverige.