Börjar:
Slutar:
Plats:
Riksdagen

Svensk industri ska ställa om och bli fossilfri. För att fasa ut industrins fossila råvaror kommer det inte bara krävas en kraftigt utbyggd elproduktion, utan också en kraftigt ökad tillgång på biogas. Men medan elproduktionen blivit en uppmärksammad och prioriterad politisk fråga, behöver mer göras för att möta industrins behov av storskalig produktion av biogas.

Stål, kemiprodukter och andra industriella varor ingår i nästan alla produkter i samhället – från balkarna i stora hus till minsta suddgummi, leksakerna till barnen, lampan på skrivbordet och telefonen vi inte kan vara utan. I hög utsträckning tillverkas dessa produkter fortfarande av fossila råvaror. För att uppnå målsättningen om ett klimatneutralt samhälle behöver förståelsen för industrins behov av biogas som råvara och som del i metallurgiska processer för tillverkning av material eller stål, att öka. Biogasen har en nyckelroll för en klimatneutral omställning av nästan alla produkter i samhället.

Sverige behöver skyndsamt ställa om till en mer storskalig produktion av biogas, för att möta den stora efterfrågan som finns inom både industrin och transportsektorn. För att industrins behov ska kunna tillgodoses krävs en ökad kunskap och förståelse för industrins behov samt en översyn av existerande styrmedel och helt nya politiska förslag.

Mot denna bakgrund lanseras initiativet Industrins biogaskommission. Kommissionen kommer ta fram kunskapsunderlag och reformförslag för att säkra industrins möjligheter att ställa om genom ökad tillgång till biogas.

Program

Från kl 12.00
• Värdarna Fredrik Olovsson (S) och Larry Söder (KD) hälsar välkommen
• Ordförande Adam Kanne presenterar Industrins biogaskommission
• Moderator Maria Malmkvist leder paneldiskussion med Perstorp, Höganäs, IKEA och SSAB
• Publikfrågor till panelen, kommentar från statssekreterare Daniel Westlén (L)
samt värdarna

Varmt välkommen
Larry Söder (KD) 
Riksdagsledamot Civilutskottet

Fredrik Olovsson (S)
Riksdagsledamot Näringsutskottet

Biogas i industrin

Om oss